Sámi oahppoplánat joatkkaoahpahusa prográmmafágain – studerenráhkkanahtti
PrográmmasuorgiFága

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Samisk historie og samfunn 

Programområde for MDD

Samisk musikk og scene

Programområde for formgivingsfag

Samisk visuell kultur 

 

Sámi oahppoplánat joatkkaoahpahusa prográmmafágain - fidnofága
PrográmmasuorgiFága

Oahppoprográmma luonddudoallu

Boazodoallu Jo2
(dárogillii)

Oahppoprográmma luonddudoallu

Boazodoallu Jo3
(dárogillii)

Oahppoprográmma design ja giehtaduodji

Design ja duodji Jo2
(dárogillii) 

Oahppoprográmma design ja giehtaduodji 

Tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
(dárogillii)

Tekstiiladuodjefága oahppoplána Jo3 / oahppu fitnodagas
(davvisámegillii)

Veve- og håndstrikkeduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
(dárogillii) 

Čuoldin- ja giehtagođđinduodjefága oahppoplána Jo3 / oahppu fitnodagas  
(davvisámegillii)

Skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
(dárogillii)

Náhkke- ja guolgaduodjefága Vg3 / oahppu fitnofágas
(davvisámegillii)

Horn-, bein- og metallduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
(dárogillii)

Čoarve-, dákte –ja metálladuodjefágá oahppoplána Jo3/ oahppu fitnodagas
(davvisámegillii)

Treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift
(dárogillii)

Muorraduodjefága  oahppoplána/ Jo3 / oahppu fitnodagas (davvisámegillii)  

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!